0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Đoàn kiểm tra Quân khu: Kiểm tra công tác huấn luyện tại Sư đoàn 395 và Lữ đoàn 242

Đoàn kiểm tra Quân khu: Kiểm tra công tác huấn luyện tại Sư đoàn 395 và Lữ đoàn 242

QK3 online - Từ ngày 04 đến 06- 4, đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh quân khu do Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 43, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395) và Lữ đoàn 242.qkkttthllcmmma1


qkkttthllcmmma1

Đại tá Phạm Đức Tiếp - Phó tham mưu trưởng Quân khu, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại Trung đoàn 2 ( Sư đoàn 395)

 

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh công tác quân sự - quốc phòng năm 2018 của Tư lệnh Quân khu; trước khi bước vào huấn luyện làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Mỗi đơn vị đầu tư hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công làm mới và tu sửa thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, giáo án, sổ sách phục vụ huấn luyện; thường xuyên duy trì nghiêm việc xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong huấn luyện, các đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm quân số, nội dung, thời gian theo quy định; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành hiệu quả, tình hình tư tưởng bộ đội tốt. Một số nội dung huấn luyện đạt kết quả cao, tiêu biểu như: Thực hành bắn súng Trung liên, Đại liên bài 2 ban đêm của chiến sĩ năm thứ hai; điều lệnh đội ngũ và bắn súng Tiểu liên AK bài 1 của chiến sĩ mới…


qkkttthllcmmma11

Lữ đoàn 242 huấn luyện các tư thế cơ bản vận động trong chiến đấu cho chiến sĩ mới

 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Đức Tiếp biểu dương các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh công tác quân sự - quốc phòng năm 2018 của Tư lệnh Quân khu; tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới; gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, coi trọng huấn luyện đêm; tích cực tham gia và tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả cao; tăng cường nắm, quản lý và giải tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, nhất là chiến sĩ mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì nghiêm nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên kiểm bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn bộ đội và phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên bảo quản, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và chủ động phòng, chống cháy nổ.

Duy Hưng