0985.456.616

Thứ 4, 12/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327: Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327: Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sáng 9/10, Đoàn KT-QP 327 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013 – 2018. Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo.dktqppp32711


dktqppp3271

Thiếu tướng Đào Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Thực hiện phong trào TĐQT, 5 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 327 đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Làm mới, sửa chữa hàng chục bộ bia huấn luyện các loại, hàng trăm giáo án, sổ sách, hàng trăm m2 hầm hào, giao thông; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn cho các đối tượng, kết qủa kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-78% khá, giỏi. Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt đướng lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng; kết hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai xây dựng 37 hạng mục công trình giao thông, 13 hạng mục công trình thủy lợi, 16 hạng mục công tình dân dụng với số tiền trên 110 tỷ đồng; mở 6 lớp xóa mù chữ, vận động gần 100 em bỏ học đến lớp.. Các hoạt động trên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.


dktqppp32711

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan khu trăng bày sản phẩm tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện đơn vị đạt được trong phong trào TĐQT 5 năm qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, phong trào TĐQT của đơn vị cần hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ; nắm, quản lý chặt chẽ nguồn và tổ chức huấn luyện lực lượng DBĐV bảo đảm thực chất, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ đời sống dân sinh; dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đấn công tác tại khu KT-QP giai đoạn 2010 -2020; Dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới; chủ động tham gia phòng chống thiên tại; gắn phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng; tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quan tâm xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.


Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; Đoàn KT-QP 327 tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 – 2018./.

Duy Hưng