1

Thứ 6, 20/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Đoàn KT-QP 327: Tập huấn khuyến lâm cho gần 300 đồng bào các dân tộc trên địa bàn

Đoàn KT-QP 327: Tập huấn khuyến lâm cho gần 300 đồng bào các dân tộc trên địa bàn

dktqp427ttcgkbĐoàn KT-QP 327 vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) mở 8 lớp tập huấn khuyến lâm cho gần 300 bà con các dân tộc trên địa bàn dọc tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh và đội ngũ cán bộ, tri thức trẻ tình nguyện của Đoàn để thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng khu vực vành đai biên giới.


Trong thời gian gần 20 ngày, đối tượng tham gia các lớp tập huấn được giới thiệu về quy mô của Dự án bảo vệ và phát triển rừng khu vực vành đai biên giới gồm: Bảo vệ trên 4.800ha rừng hiện có, trên 1.400 ha rừng tự nhiên khoanh nuôi, trên 2.000 ha rừng trồng mới, trên 800 ha dải rừng trồng biên giới sau thời gian chăm sóc; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên gần 1.700 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp trồng bổ sung 423 ha; trồng mới gần 720 ha rừng; trồng rừng dải hành lang cây chỉ thị dọc biên giới với các loại cây: Tre gai 85 km; thông mã vĩ, thông nhựa, sa mộc 424 ha; trồng 14.400 cây phân tán. Dự án còn đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ lâm sinh gồm các hạng mục: Xây dựng 5km đường lâm nghiệp kết hợp phòng cháy, chữa cháy rừng; 20 km đường ranh cản lửa; 15 bảng nội quy bảo vệ rừng; 4 chòi canh lửa; 3 trạm bảo vệ rừng; nâng cấp 2 ha vườn ươm và xây dựng 1 hồ đập nhỏ. Cùng với đó bà con được thông tin về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia dự án và được giới thiệu kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, thu hoạch, giá trị kinh tế của một số loài cây lâm nghiệp như: Cây tre gai, thông đuôi ngựa, hồi, ba kích, sa nhâm tím và một số loại cây ăn quả có giá trị cao.


dktqp427ttcgkb

Bà con bản Bắc Cương xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu tham gia lớp tập huấn


Dự án nhằm xây dựng dải rừng vành đai, dải cây xanh chỉ thị dọc chiều dài biên giới tạo ra hệ thống mốc giới xanh đặc biệt khác với nước bạn, nâng độ che phủ của rừng lên 90% vào năm 2020, phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo việc làm góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

                                                                                                            Tuấn Đạt


 

dcccctkkknnnhhhvvff