1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Giám sát chuyên đề Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình

Giám sát chuyên đề Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình

QK3 online - Sau khi nghiên cứu, thu thập tài liệu và khảo sát thực tế, chiều 31-8, tại Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân khu và UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã đánh giá sơ bộ kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình và các đồng chí phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; đồng chí Hoàng Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình.ubgsssssthbbba


ubgsssssthbbba

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Uy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy,

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong những năm qua, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, qui định của cấp trên; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP); thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, tranh chấp, cho thuê dưới mọi hình thức. Từ năm 2015 đến nay đã mở 135 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 11.450 đồng chí đối tượng 3 và 4. Triển khai nghiêm Luật Dân Quân tự vệ (DQTV), chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn xây dựng trung đội dân quân cơ động, tỷ lệ đảng viên năm 2017 tăng 2,3% so với năm 2010. Hằng năm hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo quy định.


Trong công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì có nền nếp, kịp thời ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện...


Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế là: Việc phổ biến, quán triệt các văn bản về nhiệm vụ QP, QSĐP ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa tích cực; công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh bảo đảm quỹ đất, ngân sách xây dựng công trình quốc phòng còn hạn chế; thời gian, nội dung, phương pháp huấn luyện DQTV ở một số cơ sở chưa bảo đảm; nội dung nghị quyết lãnh đạo của một số chi bộ còn chung chung, chưa sát với tình hình nhiệm vụ; công tác nắm tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có thời điểm chưa nhạy bén...

Duy Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff