0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Giám sát Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình

Giám sát Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình

Sáng 31-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.gsnbbb2018


gsnbbb2018

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính uỷ Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Theo báo cáo, những năm qua Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết về “Đẩy mạnh xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc”; kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục đào tạo sĩ quan dự bị từ ngân sách địa phương. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đúng chuyên nghiệp quân sự; cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn -xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì chặt chẽ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ; yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ để chuẩn bị sắp xếp, bố trí, điều động hợp lý trong nhiệm kỳ tới.

Đức Việt