0985.456.616

thứ 7, 22/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Hội đồng GDQP&AN Quân khu: Kiểm tra công tác giáo dục QP&AN tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương

Hội đồng GDQP&AN Quân khu: Kiểm tra công tác giáo dục QP&AN tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương

hdgdqpanqkkQK3 online - Từ ngày 13 đến 16 tháng 9, đoàn công tác Hội đồng giáo dục GDQP&AN Quân khu, do Thiếu tướng Trần Thành – Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP&AN tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương.


hdgdqpanqkk

Thiếu tướng Trần Thành kết luận buổi kiểm tra đối với Hội đồng GDQP&AN tỉnh Hải Dương.


Qua nghe báo cáo và thực tế kiểm tra, công tác GDQP&AN của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương năm 2015 và 8 tháng đầu năm 2016 đã được cấp ủy, chính quyền, Hồi đồng GDQP&AN các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình như: Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN của cấp trên và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; giáo dục kiến thức QP&AN cho 100% học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức tốt hội thao giáo dục QP&AN cho học sinh và chương trình “Học kỳ Quân đội”; tiến hành tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN với nhiều hình thức, đa dạng phong phú.


Hội đồng GDQP&AN của hai tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND chỉ đạo trường chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn. Kết quả chung đạt giỏi.


Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Thiếu tướng Trần Thành đánh giá cao kết quả công tác GDQP&AN của hai địa phương. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác GDQP&AN trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội đồng GDQP&AN hai tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 12, Chỉ thị 13 và các văn bản của cấp trên; thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp; chỉ đạo tổ chức tốt GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN; nâng cao chất lượng kiểm tra, thanh tra.


Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Hội đồng GDQP&AN huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

            Duy Hưng