1

Thứ 5, 26/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu: Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, khóa 79

Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu: Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, khóa 79

bglbdkttttttttQK3 online - Sáng ngày 26/8, tại trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, khóa 79 năm 2016.


bglbdktttttttt

 

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Tham gia lớp học, có 80 học viên là các cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Trong thời gian 19 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập 15 chuyên đề chính và các chuyên đề bổ trợ, bao gồm, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về QP-AN; nhận biết và phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch tại Việt Nam; các nội dung kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với QP-AN; công tác quản lý nhà nước về QP-AN; nội dung xây dựng khu vực phòng thủ…thực hành bắn súng ngắn k54 bài 1; thông tin thời sự trong nước, quốc tế và đi tham quan, học tập tại một số đơn vị trên địa bàn.


Kết quả, 100% học viên tham gia viết bài thu hoạch, trong đó 26 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 32,5%, 54 đồng chí đạt loại khá chiếm 67,5%.


Ban tổ chức đã trao giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học cho 80 học viên và tặng giấy khen cho 12 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.

                                            Văn Đảm

 

dcccctkkknnnhhhvvff