1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu: Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng

Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu: Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng

hdgdqpanakNgày 26 tháng 1 năm 2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (QP&AN) Quân khu đã tổ chức tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

 

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN Trung ương tới dự và chỉ đạo. Cùng dự, có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh; Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương; Lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu chủ trì hội nghị.


hdgdqpanak

 Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Năm 2014, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp trên địa bàn Quân khu đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục QP&AN đồng bộ, sát thực tế, hiệu quả thiết thực. Nổi bật là: Đã cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp (trong đó Quân khu tổ chức 8 lớp đối tượng 2 cho 766 đồng chí; 3 lớp cho cán bộ Quân đội theo Thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; các địa phương, đơn vị tổ chức mở 49 lớp đối tượng 3 cho hơn 4 nghìn đồng chí; 357 lớp đối tượng 4 cho gần 40 nghìn lượt người). Đồng thời chú trọng bồi dưỡng kiến thức QP&AN mở rộng cho các đối tượng đặc thù. Tổ chức giáo dục QP&AN cho hơn 550 nghìn học sinh, sinh viên đạt kết quả khá. Tổ chức 269 lớp giáo dục QP&AN cho gần 25 nghìn học viên trong các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Qua kiểm tra 18 Hội đồng Giáo dục QPAN cấp huyện, 17 sở, ngành, công ty; 269 Hội đồng Giáo dục QPAN cấp xã và 48 nhà trường về công tác giáo dục QPAN đều đạt khá.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác giáo dục QP&AN năm 2014 của Quân khu và các tỉnh, thành phố trên địa bàn; đồng thời yêu cầu năm 2015, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục QP&AN. Trước hết, tập trung kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ QP&AN cho toàn dân, nhất là nhân dân nơi biên giới, biển, đảo và các vùng trọng điểm về QP&AN; gắn công tác QP&AN với đối ngoại quốc phòng; bảo vệ chính trị nội bộ. Coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cơ quan thường trực… trong công tác giáo dục QP&AN, qua đó làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

                                                                                                            Lê Hoàng


 

dctttt70nndmmckkdjccc