0985.456.616

Thứ 2, 21/01/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (khoá 97)

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (khoá 97)

Sáng 05/11, tại Trường Quân sự Quân khu, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu tổ chức khai giảng bồi dưỡng kiến thức QP&AN khoá 97 cho 93 đồng chí là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu (đối tượng 2). Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu dự và chỉ đạo.tqsqkkkkglllbdnn1


tqsqkkkkglllbdnn1

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại lễ khai mạc

 

Theo chương trình khoá học, trong thời gian 19 ngày (từ 05 – 23 tháng 11), các học viên được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề như: Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP- AN trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QP&AN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QP-AN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bắn súng K54 bài 1; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tham quan, nghiên cứu thực tế, viết tổng hợp nhận thức...


 tqsqkkkkglllbdnn11

Quang cảnh lễ khai giảng

  

Thông qua khóa học, các học viên được bổ sung và hệ thống lại những kiến thức về QP&AN, từ đó làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị, nhiệm vụ, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

             Đức Việt