0985.456.616

Thứ 4, 20/02/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Hội đồng Khoa học Quân khu: Nghiệm thu công trình Tổng kết CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Hội đồng Khoa học Quân khu: Nghiệm thu công trình Tổng kết CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Sáng 08-01, Hội đồng Khoa học Quân khu tổ chức nghiệm thu công trình Tổng kết CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của LLVT Quân khu 3 (1948 - 1989). Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quân khu chủ trì buổi nghiệm thu. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy- thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Ban Tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT (Tổng cục Chính trị) và các cơ quan chức năng Quân khu.hddkhhcnnvghhnffcv1


hddkhhcnnvghhnffcv1

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu phát biểu kết luận hội nghị

 

Sau hơn ba năm triển khai nghiên cứu, biên soạn, công trình “Tổng kết CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của LLVT Quân khu 3 (1948 - 1989)” đã hoàn thành bản thảo với 163 trang, gồm 2 phần, 5 mục theo ba giai đoạn lịch sử (1948 - 1954; 1954 - 1975; 1975 - 1989). Đây là công trình khoa học được biên soạn công phu, đầu tư nhiều công sức, khai thác nhiều tư liệu, sử liệu thực tiễn, đảm bảo tính trung thực, khách quan, lịch sử và lô-gíc, có độ chính xác cao; tập trung khái quát, phản ánh đặc điểm tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch đối với ba nước Đông Dương; tình hình cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia; nhiệm vụ quốc tế được giao; chủ trương của cấp trên và Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu; những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành hoạt động CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của LLVT Quân khu qua các thời kỳ.


hddkhhcnnvghhnffcv11

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chính ủy Quân khu đánh giá cao nội dung và giá trị lịch sử của công trình. Khẳng định công trình đã phản ánh khách quan kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành các hoạt động CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của LLVT Quân khu. Đây là công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng, làm tài liệu nghiên cứu, học tập cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu. Đồng thời yêu cầu, sau nghiệm thu, Ban biên soạn cần bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo theo ý kiến đóng góp của các đại biểu và kết luận của Hội đồng nghiệm thu.

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá công trình "Tổng kết CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của LLVT Quân khu 3 (1948 - 1989)" đạt loại xuất sắc.

                                                Đức Việt