0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu: Đề nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu: Đề nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

QK3 online - Chiều ngày 10/7/2018, Hội đồng Khoa học quân sự Quân khu tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm chống phong tỏa đường sông, biển từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 3”. Hội đồng gồm 09 thành viên là các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà quản lý, do Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thái Bình, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu, Chủ nhiệm đề tài cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu.htdthhdkjkcmnnc


htdthhdkjkcmnnc

Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

 

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, các thành viên hội đồng và các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến, nhận xét, đánh giá. Hội đồng đã thống nhất kết luận: Đơn vị chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài đã quán triệt, thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện đề tài khoa học quân sự cấp Bộ Quốc phòng. Ban chủ nhiệm đề tài đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị; xin ý kiến cơ quan quản lý, các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, thực hiện các nội dung đúng trình tự các bước quy định, hoàn thành đầy đủ các sản phẩm của đề tài, bảo đảm số lượng, chất lượng theo hợp đồng khoa học đã ký kết như: Sưu tầm tư liệu; xây dựng 05 mẫu phiếu điều tra, tiến hành khảo sát ở các đơn vị, địa phương ven biển; tổ chức các hội thảo khoa học, in kỷ yếu hội thảo; viết 05 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín; biên soạn 40 chuyên đề khoa học, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt; xây dựng phương án chống phong tỏa đường sông, biển...

 

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm hạn chế, đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung để đề tài đạt chất lượng tốt hơn. Hội đồng đã bỏ phiếu (9/9 = 100%) đồng ý đề tài đủ điều kiện đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng./.

NGÔ VĂN HOAN