1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Hải Dương: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong LLVT

Hải Dương: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong LLVT

HDnchqcttgSáng 3-3, tại huyện Kim Thành, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT năm 2015.
Năm 2015, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy tiếp tục xác định cần tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ QP-QSĐP. Phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội, địa phương, nhất tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV, 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm ngày thành lập Nước, 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thường xuyên bám sát tình hình cơ sở, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong quần chúng nhân dân; phối hợp trao đổi thông tin, phản ánh tình hình, thống nhất đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan quân sự các cấp; kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên giáo ở các cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và địa phương. Cơ quan quân sự các huyện, thành phố, thị xã cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm là đơn vị cầu nối giúp Phòng Chính trị- Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy thực hiện tốt chương trình phối hợp, chỉ đạo trong năm 2015 và những năm tiếp theo.


HDnchqcttg

 Toàn cảnh hội nghị

 

Văn Phúc


 

dcccctkkknnnhhhvvff