1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Hội thi kho VKTBKT chiến dịch

Hội thi kho VKTBKT chiến dịch

cktqkkkkkkkkQK3 online - Ngày 16/8, tại Kho K84 Quân khu, Tổng Cục Kỹ thuật đã tổ chức Hội thi kho VKTBKT cấp chiến dịch toàn quân năm 2016. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm – TMT Tổng Cục Kỹ thuật, Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu. Cùng dự có các đồng chí chỉ huy cơ quan Tổng Cục Kỹ thuật, chỉ huy Cục Kỹ thuật các Quân khu trong toàn quân.


cktqkkkkkkkk

Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại trạm sửa chữa phân kho 83, Kho K84


Theo kế hoạch, các đơn vị tham gia hội thi sẽ được đánh giá qua 5 nội dung: Công tác quy hoạch mặt bằng, phân khu chức năng và xây dựng chính quy; công tác quản lý, điều hành kho; công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; kiểm tra nhận thức về công tác kỹ thuật và thực hành Ngày kĩ thuật của kho.


Hội thi là dịp để kho K84 nói riêng và ngành Kỹ thuật Quân khu nói chung phát huy những mặt mạnh và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật của LLVT Quân khu trong tình hình mới.

                                                                     Hoa Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff