1

Thứ 5, 26/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Huyện Tiền Hải (Thái Bình): Thực hiện tốt Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

Huyện Tiền Hải (Thái Bình): Thực hiện tốt Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

thtbhldbdvQK3 online - Sáng 31/8, huyện Tiền Hải (Thái Bình) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên (DBĐV), giai đoạn 1996 - 2016. Triển khai nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.


thtbhldbdv

UBND huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt Pháp lệnh lực lượng DBĐV.

 

Các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: Thời gian qua, Huyện ủy - UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh lực lượng DBĐV. Tổ chức triển khai thực hiện 02 đợt tổng điều tra quân nhân dự bị (QNDB). Toàn huyện đăng ký, quản lý QNDB hạng 1 đạt tỷ lệ 3,2%, hạng 2 đạt tỷ lệ 3,6%%, nữ chuyên môn kỹ thuật đạt tỷ lệ 0,45% so với dân số; biên chế sắp xếp đủ 100% các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ, quân khu và Bộ CHQS tỉnh; của huyện đạt 97,9% so với chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80,9%. Đồng thời thực hiện phương châm: Xây dựng xã có đại đội bộ binh, cụm xã có tiểu đoàn bộ binh và đại đội binh chủng, liên cụm xã có tiểu đoàn binh chủng; trên 240 phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân được đăng ký, quản lý; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu động viên khi có lệnh. 


Hội nghị cũng tập trung thảo luận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh như: Việc chi trả chế độ khi quân nhân tham gia huấn luyện, diễn tập còn thấp; sự phối hợp giữa địa phương với đơn vị nhận quân còn thiếu chặt chẽ… đồng thời kiến nghị những chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhất là đề nghị Đảng, Nhà nước sớm nghiên cứu ban hành Luật DBĐV.

Văn Dũng

 


 

dcccctkkknnnhhhvvff