1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình

QK3 online - Từ ngày 21 đến 24-8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Quân khu do đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình.hdgdqpannnahpnb


hdgdqpannnahpnb

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng

và an ninh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác GDQP-AN Thành phố Hải Phòng.

 

Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác giáo dục QP&AN được cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng được thực hiện theo đúng phân cấp; phương pháp tổ chức linh hoạt, đa dạng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú. Đã tổ chức giáo dục QP-AN cho 100% học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn theo đúng nội dung, chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN đã có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Kết luận kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của các nhà trường, trung tâm giáo dục QP&AN trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và củng cố QP-AN, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên ở các cấp, các ngành, từ cơ sở đến tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, thanh tra, kiểm tra theo quy chế, kế hoạch của hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; tập trung tuyên truyền, vận động để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

NGUYỄN QUÝ


 

dctttt70nndmmckkdjccc