0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Lữ đoàn 242: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2017

Lữ đoàn 242: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2017

QK3 online - Từ ngày 07 đến 09 tháng 11, Lữ đoàn 242 tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh bắn đạn thật với đề mục “Đại đội bộ binh phòng ngự bờ biển”. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đến dự và chỉ đạo.242dt20177namm1


242dt20177namm1

Thiếu tướng Vũ Hải Sản động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 trong diễn tập

 

Trước khi diễn tập, Lữ đoàn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị như: Xây dựng, hoàn chỉnh các văn kiện phục vụ diễn tập và kế hoạch điều hành diễn tập; tiến hành bồi dưỡng cán bộ trong khung diễn tập; huấn luyện bổ sung cho bộ đội nắm chắc kỹ, chiến thuật, tính năng vũ khí trang bị có trong biên chế; huy động gần 2.000 ngày công đào đắp hơn 5.000 mét khối đất, đá xây dựng công sự, trận địa...


Trong quá trình diễn tập, đơn vị thực hiện đúng trình tự các bước chuyển trạng thái, nội dung các văn kiện đúng quy cách công tác tham mưu. Phần thực binh phòng ngự bờ biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xử trí tình huống linh hoạt, chính xác, tiêu diệt nhanh chóng các mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.


Thông qua diễn tập nhằm đánh giá toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, công tác tham mưu tác chiến của người chỉ huy, cơ quan, đơn vị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Đồng thời củng cố thêm niềm tin đối với cán bộ, chiến sĩ vào cách đánh của ta và rút ra những kinh nghiệm, bổ sung phương án chiến đấu để nâng cao trình độ tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong thời gian tới.

 

242dt20177namm11

Hỏa lực tiêu diệt mục tiêu trong thực binh phòng ngự bờ biển

                                                                                    Trần Ngọc - Nguyễn Quý