0985.456.616

thứ 7, 18/08/2018

73ncmt8vqk29

Home Tin tức - Sư kiện Lữ đoàn 242: Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Lữ đoàn 242: Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Sáng 02/8, Lữ đoàn 242 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết số 765 – NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 280 – NQ/ĐU ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.l242skkkknq20181


l242skkkknq20181

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh,

Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên tuyến đảo Đông Bắc Tổ quốc, 5 năm qua, Lữ đoàn đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; trong huấn luyện thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tập trung kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp; gắn huấn luyện với đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy. Vì vậy, chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và SSCĐ; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều giành thứ hạng cao.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn đạt được trong 5 năm qua; yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với yêu cầu; tích cực cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện; khắc phục triệt để tình trạng học chay, thiếu vật chất huấn luyện; trong huấn luyện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm sức khỏe bộ đội; đồng thời lấy kết quả huấn luyện của đơn vị, đội ngũ cán bộ làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng.


l242skkkknq201811

 Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, Lữ đoàn tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu.

 Duy Hưng