1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và 3 đạo luật khác

Lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và 3 đạo luật khác

lllhs2015v3blkkkSáng ngày 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước chính thức thông báo lệnh của Chủ tịch nước, công bố Nghị quyết lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra Hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đồng thời bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội.


Trước đó, Quốc hội thống nhất lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra Hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam từ ngày 1/72016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.


lllhs2015v3blkkk

Một buổi họp Quốc hội


Dù chưa áp dụng toàn bộ, song từ ngày 1/7/2016, cả nước áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội.


Các quy định khác tại Nghị quyết số 109 năm 2015 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 110 về thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự có ghi thời điểm ngày 1/7/2016 được lùi đến thời điểm ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.


Quốc hội giao TAND tối cao hướng dẫn việc thi hành các quy định trên.

TS (Tổng hợp)


 

dctttt70nndmmckkdjccc