0985.456.616

Thứ 5, 16/08/2018

73ncmt8vqk29

Home Tin tức - Sư kiện Ngành Thanh tra quốc phòng Quân khu tổng kết nhiệm vụ năm 2016

Ngành Thanh tra quốc phòng Quân khu tổng kết nhiệm vụ năm 2016

tkttqppppQK3 online - Sáng 19-1, Ngành Thanh tra quốc phòng Quân khu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra quốc phòng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.


tkttqpppp

Quang cảnh hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Thanh tra quốc phòng Quân khu và thanh tra quốc phòng các tỉnh, thành phố trên địa bàn đã thực hiện 31 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất đối với 84 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã đánh giá đúng thực chất tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác QP-QSĐP trên địa bàn Quân khu; giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc hơn về tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị mình; từ đó có biện pháp khắc phục; đồng thời góp phần chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...


Hội nghị đã xác định­­ phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai công tác thanh tra các cấp theo kế hoạch đã xác định; duy trì tốt công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Tuấn, Văn Quý