0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Người chính ủy mưu lược của Khu Tả Ngạn sông Hồng

Người chính ủy mưu lược của Khu Tả Ngạn sông Hồng

 ntbbbtndnvjvmm

 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu


Đồng chí Đỗ Mười - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và Quân đội ta, tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi, bị giặc Pháp bắt và kết án 10 năm tù. Chính nhà tù là nơi đã giúp ông nuôi dưỡng ý chí, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi lý luận cách mạng. Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo trong Đảng và chính quyền, từ bí thư cấp ủy một số tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ; Khu ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính và Chính ủy, Tư lệnh Liên khu 3; Bí thư Khu ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến và Chính ủy, Tư lệnh Khu Tả Ngạn sông Hồng trong kháng chiến chống thực dân Pháp; rồi đứng đầu một số bộ, ngành; sau đó nhiều năm tham gia lãnh đạo Chính phủ và đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư của Đảng

 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi của mình, ở cương vị nào đồng chí cũng luôn đem hết sức lực và trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí có nhiều đóng góp to lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân Khu Tả Ngạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; xây dựng LLVT Khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Cuối năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta chuyển sang một giai đoạn mới. Tại cuộc họp bất thường, Ban Thường vụ Liên khu ủy 3 đã có Nghị quyết về việc thành lập Ban Cán sự Tả Ngạn. Theo đó, đồng chí Đỗ Mười được Trung ương cử làm Bí thư Ban Cán sự. Ngày 24-5-1952, Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Khu Tả Ngạn sông Hồng trực thuộc Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh. Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mười làm Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính, kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh Khu. Ngay sau khi đảm nhiệm chức vụ mới, đồng chí đã cùng các đồng chí Khu ủy và Bộ Tư lệnh khu bắt tay vào lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, làm cho các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần của Khu Tả Ngạn được củng cố, kiện toàn đi vào nề nếp, chất lượng. Đặc biệt, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo việc củng cố vùng giải phóng, khôi phục sản xuất, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Tả Ngạn, đồng thời tích cực, tăng cường chỉ đạo đấu tranh vùng sau lưng địch ở đồng bằng Bắc Bộ.


ntbbbtndnvjvmm

 

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (ảnh PS)


Mùa hè năm 1953, Trung ương ra chỉ thị thông báo, Pháp đã thay đổi Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh, Na-va đang có kế hoạch mới xoay chuyển tình thế. Hội ý với Bộ tư lệnh Khu Tả Ngạn, đồng chí Đỗ Mười, Bí thư Khu ủy nhận định: “Nhiệm vụ trước mắt của khu ta là chuẩn bị chống càn, nhằm những nơi sơ hở, chỗ yếu để đánh những đòn tiêu diệt hoặc phá hoại nặng, tích cực đánh giao thông, phá kho tàng, sân bay, đẩy mạnh ngụy vận, chống bắt lính, chuẩn bị mọi mặt vào trận mới”.

 

Để hỗ trợ quân và dân huyện Tiên Lãng chống càn, Khu ủy và Bộ Tư lệnh khu quyết định điều động Trung đoàn 50 về đứng chân ở huyện Vĩnh Bảo, sẵn sàng vượt sông sang Tiên Lãng phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh địch; đồng chí Đỗ Mười, Bí thư – kiêm Chính ủy khu trực tiếp về Tiên Lãng kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị chống càn.

 

Đúng như nhận định của đồng chí Bí thư Khu ủy, ngày 28-8-1953, địch sử dụng 2 binh đoàn cơ động, 2 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn xe bọc thép và nhiều lực lượng yểm trợ khác, tiến hành mở cuộc càn quét Cơ-lốt vào huyện Tiên Lãng. Do sớm phát hiện được âm mưu, thủ đoạn của địch và chủ động trước một bước, Khu ủy Tả Ngạn đã chỉ đạo quân và dân Tiên Lãng đánh bại cuộc càn quét quy mô lớn, dài ngày của địch, tiêu diệt và làm bị thương 667 tên, bắn cháy 2 máy bay, góp phần đập tan một bước kế hoạch Na-va.

 

Trước sự kìm kẹp, khủng bố dã man của địch, phong trào cách mạng có lúc thoái trào, gặp khó khăn, nhưng với tư tưởng tiến công, đồng chí Đỗ Mười đã cùng Ban Thường vụ Khu ủy thực hiện chủ trương kiên trì “bám đất, bám dân”, đánh nhỏ ăn chắc, đánh giao thông ở từng chiến trường. Do bám đất, nắm được dân nên cuộc kháng chiến của quân và dân Tả Ngạn ngày càng lớn mạnh.

 

Nhằm cụ thể hóa phương thức đánh liên tục, đánh nhỏ ăn chắc, đánh phá giao thông ở từng chiến trường, từng địa phương, các đồng chí trong Khu ủy đã xuống địa phương làm việc trực tiếp với Trung đoàn 42, Tỉnh ủy Hưng Yên, Hải Dương, Kiến An giao nhiệm vụ tổng công kích đường 5 và đánh sân bay Cát Bi. Với nhãn quan sắc bén, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo, phương châm tác chiến của Khu ủy, đứng đầu là đồng chí Đỗ Mười, Bí thư Khu ủy lúc đó là: “Bộ đội không cần đông, nhưng cần tinh, phải thạo hành quân, tiến nhanh, rút xa, biết bơi, biết ngụy trang, cắt rào, gỡ mìn, đánh bọc phá, biết cách rút quân an toàn”. Trên tinh thần ấy, ngày 07-3-1954, Bộ tư lệnh Khu Tả Ngạn đã chỉ đạo tỉnh đội Kiến An lựa chọn kỹ 32 cán bộ, chiến sĩ tiến đánh tập kích sân bay Cát Bi. Sau 10 phút chiến đấu, quân ta đã đốt cháy 59 máy bay địch. Cùng thời gian đó, Trung đoàn 42, Trung đoàn 50 phối hợp với bộ đội địa phương các tỉnh, thành trong Khu liên tục tổng công kích đường số 5 và tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, làm ngừng trệ việc vận chuyển binh lính và phương tiện chiến tranh của địch từ Hải Phòng đi Hà Nội để lên ứng cứu quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Chiến thắng Cát Bi có ý nghĩa lịch sử lớn, trực tiếp đánh vào tuyến hậu cần chiến lược của địch, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

 

Có thể khẳng định: Những chiến công, thành tích của quân dân Khu Tả Ngạn trong kháng chiến chống Pháp luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, gan dạ, mưu trí, sáng tạo của các đồng chí trong Khu ủy, trong đó có vai trò to lớn của đồng chí Đỗ Mười. Đồng chí là nhà quân sự xuất sắc, một cán bộ trung kiên của Đảng, luôn mưu lược, quyết đoán, không sợ khó khăn, gian khổ, hết lòng vì nước, vì dân.

 

Giờ đây, đồng chí Đỗ Mười đã đi xa, nhưng những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí trong kháng chiến chống Pháp vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, góp phần to lớn vào xây dựng, hoàn thiện, bổ sung lý luận quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều kiện lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông.

 

Ghi sâu lời dạy của đồng chí Đỗ Mười, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 với tình cảm sâu nặng và trách nhiệm của mình đã luôn quán triệt và thực hiện tốt lời dạy, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự sát với đặc điểm địa bàn, tình hình nhiệm vụ chiến đấu, cách đánh của ta, giỏi tác chiến bằng vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế và khi được tăng cường vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Chú trọng huấn luyện bộ đội khả năng cơ động nhanh, đánh giỏi khi chiến đấu độc lập, phân đội nhỏ, lẻ trên từng địa hình trong khu vực tác chiến cũng như khi tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng. Kết hợp vận dụng những kiến thức quân sự hiện đại với kinh nghiệm truyền thống, cách đánh sở trường theo nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, phòng chống và đánh thắng địch trong mọi điều kiện, kể cả khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

 

Trong xây dựng lực lượng, thực hiện phương châm “tinh, gọn, cân đối, đồng bộ”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung đột phá trong chấn chỉnh tổ chức biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ, cân đối giữa các lực lượng. Trong đó, ưu tiên bảo đảm đủ quân số và chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và VKTB cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Tích cực Làm tốt công tác quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV vững mạnh, sẵn sàng động viên nhanh, gọn, đủ, đúng biên chế khi có lệnh; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV. Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tham mưu cho tỉnh (thành) ủy, UBND tỉnh (thành phố) làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tích cực huy động các nguồn lực và ngân sách, đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT, như sở chỉ huy, khu sơ tán, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần; các công trình phòng thủ trên tuyến biên giới, ven biển, đảo…. từng bước hoàn thiện thế trận quân sự theo hướng “liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu” phù hợp với đặc điểm địa bàn, khả năng cơ động và phương án tác chiến phòng thủ ở các cấp.

Đặc biệt, thực hiện phương châm chỉ đạo “Bám đất, bám dân” của đồng chí Đỗ Mười, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn, bám nắm cơ sở, thực hiện “Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào) để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… qua đó, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

 

Tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nguyện học tập tấm gương của một nhân cách cộng sản mẫu mực, kiên trì vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đoàn kết, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc đã lựa chọn.

 

Vĩnh biệt Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười! Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu sẽ mãi mãi nhớ tới hình ảnh củangười chính ủy mưu trí, sáng tạo, chiến sĩ cộng sản mẫu mực, gần gũi, trung kiên, nhiệt huyết cách mạng, tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân.