0985.456.616

Chủ nhật, 21/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Quân khu kiểm tra CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2016

Quân khu kiểm tra CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2016

qkktctdctcctld454Trong thời gian từ ngày 09-13/5, Cục Chính trị Quân khu tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm đối với Bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố và một số đơn vị trực thuộc.


Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị cho thấy, hoạt động CTĐ, CTCT trong 6 tháng đầu năm đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật như: Hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT bảo đảm đầy đủ, chính quy, thống nhất; nội dung ghi chép thường xuyên, chất lượng tốt; kịp thời nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, sát tình hình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình; công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách được triển khai tích cực, chủ động, nhất là công tác chuẩn bị tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác quần chúng được tiến hành toàn diện, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.


qkktctdctcctld454

Đoàn kiểm tra các nội dung CTĐ, CTCT tại Lữ đoàn Pháo binh 454

 

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT, chú trọng triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sát từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia bầu cử bảo đảm chặt chẽ; tăng cường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, TTAT-XH, bảo đảm an toàn các hoạt động của đơn vị; chuẩn bị tốt nội dung CTĐ, CTCT sẵn sàng phục vụ Quân khu kiểm tra chỉ huy, cơ quan Ban CHQS các huyện, thành phố và Hội thi Trung (Lữ) đoàn trưởng, Chính ủy Trung (Lữ) đoàn bộ binh, góp phần xây dựng LLVT Quân khu VMTD.

Đồng Minh