0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng uỷ Quân khu

Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng uỷ Quân khu

QK3 online - Chiều 10 - 4, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn tiến hành triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương về kiểm tra Đảng uỷ Quân khu 3 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu theo khoản 2 Điều 30 Điều lệ Đảng. Tham dự đoàn có Trung tướng Tạ Nhân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị.qyttuuuudjjjjjchhhdd


qyttuuuudjjjjjchhhdd

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã báo cáo với Đoàn về kết quả công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu và các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương về kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Trước đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 đoàn kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị của các đảng ủy được kiểm tra. Qua kiểm tra, nắm tình hình, Đảng uỷ Quân sự các tỉnh, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, cụ thể. Nêu cao trách nhiệm chính trị, phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá chính xác, khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xác định các chủ trương, biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Tổ chức tốt các hội nghị của Đảng ủy (chi bộ) theo quy định, hướng dẫn, bảo đảm đúng nguyên tắc.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả quá trình chuẩn bị và phục vụ kiểm tra của Đảng ủy Quân khu 3; đồng thời yêu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải nắm chắc nguyên tắc, quy trình, nội dung, các mốc thời gian chính trong quá trình kiểm tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

 

Ngay sau khi triển khai kế hoạch, Đoàn tiến hành kiểm tra Phòng Tổ chức và Phòng Cán bộ (Cục Chính trị Quân khu).

 

Theo kế hoạch đoàn sẽ làm việc đến hết ngày 24/4.

                                                                                    Đức Việt