0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đúng 9 giờ sáng ngày 7-10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.chtlltldm1


chtlltldm1 

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được tổ chức trọng thể lúc 9 giờ ngày hôm nay (7-10).


Dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương trên cả nước; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

 

Cùng với Lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười cũng được tổ chức đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trước đó, từ 7 giờ ngày 6-10 đến 7 giờ 30 phút ngày 7-10, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được cử hành trọng thể. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí. Đại diện nhiều nước và nhiều đoàn ngoại giao cũng đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Đỗ Mười.

 

Sau Lễ truy điệu, lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được đưa về quê hương đồng chí- xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười sẽ được tổ chức từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Theo QĐND