0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Sư đoàn 350: Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 350: Diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

s395dtcttsscdTại Ninh Bình, Sư đoàn 350 đã tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, hai cấp ngoài thực địa, có thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị để biên chế vào đơn vị dự bị động viên. Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Phó Tư lệnh – TMT Quân khu dự và chỉ đạo.


Trong thời gian 2 ngày (từ 02/11 đến 03/11/2015) Sư đoàn đã hoàn thành tốt các tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, hành quân ra khu vực tập trung sơ tán, họp Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ động viên và thực hành tiếp nhận 320 quân nhân dự bị.


Ngay sau khi tiếp nhận, các quân nhân được Sư đoàn cấp phát quân trang, vũ khí trang bị theo quy định và biên chế vào các đơn vị huấn luyện bổ sung 15 ngày, sau đó làm công tác chuẩn bị chiến đấu và thực hành diễn tập 5 ngày.


Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ công tác chỉ huy - tham mưu tác chiến; công tác đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị thường trực với cơ quan quân sự địa phương trong huy động, vận chuyển, bàn giao, tiếp nhận quân nhân dự bị. Đây là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện khả năng sẵn sàng động viên; sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị dự bị động viên, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện dự bị động viên trên địa bàn; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tiếp nhận quân nhân dự bị động viên của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


s395dtcttsscd

Cấp phát quân trang cho các quân nhân

NGUYỄN THANH