0985.456.616

Thứ 2, 10/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Sư đoàn 395: Diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp

Sư đoàn 395: Diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp

N111120142Quân khu vừa chỉ đạo Sư đoàn 395 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 ngoài thực địa có một phần thực binh được tăng cường hỏa lực của trên năm 2014.

 

 


 

   Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu (trên sa bàn) phòng ngự ở địa hình khu vực bờ biển; thực hành bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển”. Riêng phần thực hành bắn đạn thật được phối thuộc với cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Thái Bình.

   Sau gần 4 ngày tổ chức diễn tập, Ban tổ chức diễn tập đánh giá: Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; tổ chức bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị đầy đủ mọi vật chất phục vụ diễn tập; công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, cán bộ tham gia diễn tập đúng thành phần; đắp sa bàn có độ chính xác cao, hình thức đẹp. Quá trình thực hành diễn tập, Sư đoàn tổ chức chặt chẽ, duy trì nghiêm các quy định của điều lệnh, điều lệ Quân đội; thực hiện đúng trình tự chuyển trạng thái SSCĐ; phát huy trí tuệ tập thể, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện tác chiến; phát huy tốt vai trò dân chủ quân sự của người chỉ huy cơ quan, đơn vị. Đánh giá chung cuộc diễn tập cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; trình độ, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến của người chỉ huy cơ quan và đơn vị được nâng lên một bước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến phòng ngự trên địa bàn trong tình hình mới.

 

N111120142Chỉ huy Sư đoàn điều chỉnh phương án tác chiến trên bản đồ.

 

Tin, ảnh: Bình Minh