1

Thứ 5, 19/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Sư đoàn 395: Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý kỷ luật

Sư đoàn 395: Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý kỷ luật

Sáng 19-5, Sư đoàn 395 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, giai đoạn (2015-2017). Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tới dự và chỉ đạo.e395rknklllsaae395rknklllsaa

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị

 

Những năm qua, công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn trong Sư đoàn luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức giáo dục các chuyên đề; thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các đợt sinh hoạt bàn biện pháp phòng, chống vi phạm thông qua các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh nội bộ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội được tiến hành toàn diện, thường xuyên, có nề nếp; chú trọng vào các thời điểm quan trọng. Vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò xung kích của tổ chức đoàn các cấp được phát huy. Do vậy, đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, nguy hiểm như: diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lũ. Kết quả giáo dục chính trị hàng năm luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó có 80-85% khá, giỏi; nhiều năm liền Sư đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi.


Các tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; đồng thời đóng góp, đề xuất nhiều biện pháp khắc phục sát với tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; duy trì chặt chẽ quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật” ở đơn vị, gắn với duy trì nề nếp, chế độ ngày, tuần, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện các phong trào thi đua. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng chính trị nội bộ; thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là phòng chống mất an toàn thông tin mạng.

Hoàng Tuấn


 

dcccctkkknnnhhhvvff