1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Tổng cục Chính trị: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách

Tổng cục Chính trị: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách

tcctthnvcsssssQK3 online - Sáng ngày 22/8, tại Đoàn An điều dưỡng 295, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách toàn quân năm 2016. Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự và chỉ đạo. Tham dự lớp tập huấn có gần 200 cán bộ chính sách cấp sư đoàn, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; vùng Hải quân, Cảnh sát biển và đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.


tcctthnvcsssss

Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm TCCT trao đổi đổi với các đại biều dự lớp tập huấn

 

Trong thời gian 5 ngày, lớp tập huấn được nghiên cứu 8 chuyên đề: Công tác chính sách trong QĐND Việt Nam hiện nay; chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với quân nhân, CNVCQP tại ngũ và chính sách thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội; những vấn đề mới về chính sách BHXH, BHYT; chính sách thương binh, liệt sĩ, ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ 2016 đến 2020 và những năm tiếp theo; công tác chính sách hậu phương Quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Cổng thông tin điện tử (TTĐT) ngành chính sách Quân đội, quy chế hoạt động và các giải pháp phát huy vai trò cổng TTĐT ngành chính sách Quân đội; hướng dẫn báo cáo và hệ thống một số mẫu biểu, văn kiện về công tác chính sách.


Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong thời gian tới, nhiều nội dung chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục được bổ sung, sửa đổi; nhiều chính sách mới được ban hành, đòi hỏi công tác chính sách phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tính thiết thực cả trong nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai cụ thể hóa chế độ, chính sách theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và viên chức quốc phòng; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; các đối tượng làm nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ mới...

                                                                                Duy Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff