0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Tỉnh Hòa Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện luật Quốc phòng

Tỉnh Hòa Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện luật Quốc phòng

hbsknnnnnnnnQK3 Online - Sáng 25/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu tới dự và phát biểu; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


hbsknnnnnnnn

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc


10 năm triển khai thực hiện Luật, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả khá toàn diện, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và diễn tập các cấp, các ngành đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tế địa phương; các chương trình phát triển kinh tế, xã hội luôn gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Công tác SSCĐ được duy trì nghiêm túc, kịp thời huy động lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng LLVT tỉnh VMTD, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Luật Quốc phòng, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu “Về đẩy mạnh xây dựng tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc”; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Hoàng Tuấn