0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Tỉnh Ninh Bình: Hơn 12 nghìn bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình: Hơn 12 nghìn bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

 

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay Ban tổ chức cuộc thi Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận được hơn 12 nghìn bài dự thi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT tỉnh.


Qua tổng hợp kết quả bước đầu cho thấy, các bài dự thi đều bám sát nội dung, trả lời đầy đủ các câu hỏi theo yêu cầu của cuộc thi, trong đó nhiều bài trình bày công phu, nội dung chặt chẽ, hình thức phong phú, đẹp mắt, sưu tầm nhiều hình ảnh minh họa sinh động, phù hợp với nội dung. Ban tổ chức cuộc thi Bộ CHQS tỉnh đã chấm vòng sơ khảo và lựa chọn được những bài có chất lượng cao tham gia dự thi cấp Quân khu. Thông qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội.  

                                                                                       Hồng Nam