0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Tỉnh ủy Thái Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ

Tỉnh ủy Thái Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ

Chiều ngày 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.tbtkkdmmcjcjacccv


tbtkkdmmcjcjacccv

Toàn cảnh Hội nghị

 

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy trong hoạt động KVPT được giữ vững. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đạt khá so với các địa phương trong khu vực, đáp ứng yêu cầu hiện tại và khi có chiến tranh xảy ra. Các tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường và củng cố; niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ được nâng lên, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Công tác tổ chức, huấn luyện chiến đấu, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên được coi trọng, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị vào thực tiễn, đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tạo thế và lực trong xây dựng KVPT liên hoàn. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt, nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

                                                                                                                Đoàn Trang