0985.456.616

Chủ nhật, 21/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT Quân khu

Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT Quân khu

QK3 online - Sáng 10 - 11, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Cục Chính trị Quân khu phối hợp với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT Quân khu giai đoạn 2015 - 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Quân khu; đại biểu Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) và lãnh đạo Ban Dân vận 9 tỉnh, thành uỷ. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.phctttdvvqk20177


phctttdvvqk20177

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính uỷ Quân khu trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

 

Hai năm qua, công tác phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giữa LLVT Quân khu với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh; chăm lo đời sống các đối tượng chính sách; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai… Trong đó, các đơn vị LLVT Quân khu đã tham gia củng cố 115 tổ chức đảng, 200 tổ chức đoàn, gần 400 cơ sở xã, phường, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng hơn 2 nghìn km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 38 nghìn lượt người; huy động hơn 64 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.600 phương tiện tham gia ứng cứu cháy rừng, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn…

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chính uỷ Quân khu ghi nhận, đánh giá cao kết quả phối hợp chỉ đạo công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Dân vận 9 tỉnh, thành uỷ trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, hoạt động phối hợp cần triển khai toàn diện, hiệu quả, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng; chú trọng công tác sơ, tổng kết, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 

Tại hội nghị, Cục Chính trị Quân khu và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy đã ký Quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2022

Đức Việt