0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Thẩm định quyết toán ngân sách Quân khu năm 2017

Thẩm định quyết toán ngân sách Quân khu năm 2017

QK3 online - Sáng 13-4, Đoàn công tác Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức kết luận thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 của Quân khu. Dự Hội nghị có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.qkqtttnkkdhhdnxxxa


qkqtttnkkdhhdnxxxa

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Theo kết quả kiểm toán tài chính năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy: Công tác tài chính của Quân khu nói chung và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Quân khu nói riêng được duy trì nề nếp; quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán bảo đảm tính thống nhất; chất lượng chứng từ ngày một nâng cao và được lưu trữ đầy đủ, khoa học; hoạt động tài chính ngày càng chặt chẽ, hiệu quả tốt.

 

Kết luận thẩm định, Đoàn kiểm tra đánh giá: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng thứ tự ưu tiên; bảo đảm tài chính kịp thời cho các nhiệm vụ, trọng tâm là phục vụ công tác huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, các hoạt động thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất. Công tác kiểm soát chi chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và các loại kinh phí. Đã quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên tài chính và các đồng chí làm nhiệm vụ chi tiêu tại các ngành. Chú trọng việc xây dựng phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong bảo đảm, quản lý tài chính năm 2017, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời tài chính cho các nhiệm vụ của lực lượng Quân khu trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

NGUYỄN QUÝ