1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình): Kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị

Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình): Kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị

hbhhhhhhhhhhttttaQK3 online - Ngày 18/8, thành phố Hòa Bình kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật thuộc Tiểu đoàn Vận tải DBĐV và tổ chức huấn luyện QNDB.


hbhhhhhhhhhhtttta

 

Các đơn vị giao, nhận nguồn kiểm tra phương tiện kỹ thuật.

 

Thành phố huy động 57 QNDB và 35 phương tiện kỹ thuật gồm: Ô tô vận tải các loại, cần cẩu, máy san gạt, máy húc, máy xúc, máy lu để thành lập đơn vị vận tải DBĐV. Sau khi phát lệnh, QNDB và các phương tiện kỹ thuật đảm bảo 100%, đúng thời gian quy định và có chất lượng tốt.

 

Thông qua đợt huy động nhằm đánh giá khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa đơn vị giao nguồn và nhận nguồn về việc đăng ký, quản lý QNDB, phương tiện kỹ thuật được biên chế vào các đơn vị DBĐV, sẵn sàng huy động khi có lệnh.

 

Đây là một nội dung xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                        Duy Anh

 

dcccctkkknnnhhhvvff