1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình): Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016

Thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình): Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016

nbdtkvptttttQK3 online - Trong 2 ngày (12 và 13) tháng 9, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2016.


nbdtkvpttttt

Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

 

Cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn: Chuẩn bị diễn tập, thực hành diễn tập và kết thúc diễn tập. Các khung tập đã nắm chắc nguyên tắc chiến thuật, hiểu rõ nhiệm vụ, thứ tự nội dung công việc, xử lý linh hoạt các tình huống.


Thông qua cuộc diễn tập, làm chuyển biến một bước về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT; góp phần bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng; bổ sung kinh nghiệm trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương.


Tổng kết cuộc diễn tập, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố và Ban CHQS thành phố Ninh Bình tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 38 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

                                                                                     Hồng Nam


 

dctttt70nndmmckkdjccc