1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Thành phố Thái BìnhThái Bình: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Thành phố Thái BìnhThái Bình: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4

Sáng 06-6, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2017. Tham gia lớp học có trên 200 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn.tptbbbbbhxnjtptbbbbbhxnj

Toàn cảnh khai mạc lớp học.


Trong thời gian 4 ngày, lớp học tập trung nghiên cứu 07 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về QPAN; phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các vấn đề dân tộc, tôn giáo; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Ngoài ra, lớp học được giới thiệu nội dung cơ bản các Luật: QPAN quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.


Sau lớp học này, Hội đồng giáo dục QPAN thành phố tiếp tục mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 400 giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

Văn Dũng


 

dctttt70nndmmckkdjccc