0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)

Chiều 11/10, Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 300 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc và sĩ quan cao cấp cơ quan Quân khu. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.tbnnhnndmmmtwww81


tbnnhnndmmmtwww81

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

 

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8(khóa XII) với các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

 

Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh: Những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 8 thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị là những nội dung hết sức quan trọng,là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nội dung công tác xây dựng Đảng và cũng là yêu cầu phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Quân khu 3 yêu cầu, sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT Quân khu cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 phù hợp, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn ở đơn vị; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng; đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và những năm tiếp theo.


tbnnhnndmmmtwww811

Các đại biểu dự hội nghị

 

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 đã trao kỷ niệm chương “vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, “vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và “vì sự nghiệp dân vận” cho các đồng chí có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Thanh