0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Tiểu đoàn 17 (Sư đoàn 395): Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020

Tiểu đoàn 17 (Sư đoàn 395): Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020

d17hdĐảng bộ Tiểu đoàn 17 Công binh (Sư đoàn 395) vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là Đảng bộ hai cấp được Đảng ủy Sư đoàn lựa chọn tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trực thuộc Sư đoàn.


Nhiệm kỳ qua (2010 – 2015), Đảng bộ Tiểu đoàn 17 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Công tác huấn luyện, SSCĐ; rà phá, khắc phục vật cản, xây dựng công trình quốc phòng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao nhận thức cho bộ đội về quản lý sử dụng VKTB, phương tiện kỹ thuật, vật liệu nổ, tham gia các hội thi, hội thao do trên tổ chức đạt giải cao. Trong 5 năm, đơn vị đã tổ chức hơn 12 ngìn ngày công rà phá bom mìn, vật nổ, giải phóng gần 500 ha rừng; đào đắp hơn 80.000 m3 đất đá, đổ gần 114.000 m3 bê tông xây dựng công trình Quốc phòng bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu kỹ, chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã tham gia 750 ngày công giúp nhân dân địa phương nạo vét hơn 30km kênh mương, thu hoạch hơn 200 ha hoa màu; thăm, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn và cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá hàng trục triệu đồng. Kết quả bình xét, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (80% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc), Đảng bộ liên tục đạt TSVM, đơn vị 5 năm liền (2010 – 2014) đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Đặc biệt, năm 2014, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba”.

 

                                                                Xuân Cam