0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Triển khai công tác bảo vệ - an ninh năm 2016

Triển khai công tác bảo vệ - an ninh năm 2016

tkctbvan2016Phòng Bảo vệ - An ninh vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ - an ninh năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã tới dự, chỉ đạo.


Năm 2015, ngành Bảo vệ an ninh Quân khu đã tham mưu và làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, xử lý tình hình; thường xuyên nắm chắc và chủ động đấu tranh, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động móc nối, cài cắm, thu thập tình báo, phá hoại của địch. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình thẩm định, xét duyệt, rà soát, quản lý chính trị trong tuyển dụng, sử dụng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm của quân nhân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và âm mưu "phi chính trị hóa Quân đội". Làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cho bộ đội; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra mất, lộ, lọt bí mật công tác quân sự; chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn ở đơn vị cơ sở. Duy trì có nề nếp, hiệu quả công tác BV-AN trong hoạt động đối ngoại quân sự và công tác điều tra, xác minh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm.


tkctbvan2016

Đồng chí trưởng phòng bảo vệ an ninh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc

 

Năm 2016, ngành BV-AN xác định một số nội dung, biện pháp cơ bản, trong đó tăng cường giáo dục cho mọi quân nhân, CNVCQP, lao động hợp đồng nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng gian, giữ bí mật, chấp hành pháp luật, kỷ luật; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động phòng chổng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "DBHB", móc nối, lôi kéo, cài cắm, thu thập tình báo, phá hoại của địch và các loại tội phạm, đảm bảo cho LLVT Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn về chính trị.

Đức Việt