0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Triển khai công tác Tuyên huấn năm 2018

Triển khai công tác Tuyên huấn năm 2018

QK3 online - Chiều 29-01, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Tuyên huấn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.tnthhhqnnkthan1


tnthhhqnnkthan1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Năm qua, công tác tuyên huấn trong LLVT Quân khu được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt. Đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; tập huấn CTĐ, CTCT cho cán bộ cấp phân đội; triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu tiến hành sơ kết, gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, in và phát hành, thi đua – khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, bảo tàng và công tác ngành được duy trì nề nếp, có chất lượng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.


tnthhhqnnkthan11

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên huấn năm 2018 là: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và LLVT Quân khu theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nâng cao chất lượng biên soạn nội dung giáo dục chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kiến thức thực tiễn cho cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị. Tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi ở các cấp và tham gia Hội thi toàn quân phấn đấu đoạt loại giỏi. Triển khai có hiệu quả hoạt động phối hợp công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Quân khu đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, các đợt thi đua đột kích, cao điểm. Tổ chức chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xuất bản, báo chí, bảo tàng. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan tuyên huấn các cấp...

Duy Hưng