1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình): Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên

Trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình): Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên

tqsqkkglanqpppsadQK3 online - Sáng 10/10, Trường Quân sự tỉnh Thái Bình khai mạc lớp giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 120 sinh viên trường Cao đẳng y tế tỉnh.


tqsqkkglanqpppsad

Toàn cảnh lớp học


Trong thời gian 14 ngày, các sinh viên được học tập, nghiên cứu các nội dung về quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đường lối quân sự của Đảng; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; chuyên đề về biển, đảo Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; phương pháp sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn...


Đây là khóa học đầu tiên theo chương trình liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh bằng nguồn ngân sách địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

Văn Dũng

 


 

dctttt70nndmmckkdjccc