0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 91)

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 91)

QK3 online - Sáng 21-5, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối tượng 2 (khóa 91). Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu tới dự và chỉ đạo.tqssskgmmcllkdmmca1


tqssskgmmcllkdmmca1

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

 

Tham gia khóa học có hơn 100 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp huyện và tương đương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng.

 

Trong thời gian 19 ngày (từ 21-5 đến 08-6), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch đối với Việt Nam; chiến lược một số nước có liên quan đến QP- AN của Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến; giới thiệu một số nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tham quan học tập, nghiên cứu thực tế; bắn súng ngắn K54 bài 1…


tqssskgmmcllkdmmca11

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

 

Khóa học nhằm bồi dưỡng cho các học viên những quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP-AN trong thời kỳ mới, làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

NGUYỄN QUÝ