0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Tin tức - Sư kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khoá 96)

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khoá 96)

Sáng 08 - 10, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) đối tượng 2 (khoá 96), năm 2018 cho 97 đồng chí cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu dự và chỉ đạo.qssqkkkmckkdnvv2


qssqkkkmckkdnvv2

Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Lễ khai giảng

 

Theo chương trình khoá học, trong thời gian 19 ngày (từ 08 - 26/10), các học viên được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề, như: Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP, AN trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại, gắn với QP&AN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QP-AN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Bắn súng K54 bài 1; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tham quan, nghiên cứu thực tế, viết tổng hợp nhận thức...

 

qssqkkkmckkdnvv21

Các đại biểu dự Lễ khai giảng

 

Thông qua khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về QP&AN, từ đó nghiên cứu làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

            Đức Việt