1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 2 (khóa 76)

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 2 (khóa 76)

tqsqkkglbdktqpk76Sáng 04/5, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 2 (khóa 76). Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo.


tqsqkkglbdktqpk76

Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu trao đổi với các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2

 

Tham gia lớp học có 74 học viên, là cán bộ lãnh đạo các công ty, sở, ban, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Trong thời gian 23 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề, như: Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới… Đây là những kiến thức cơ bản giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả trên cương vị, chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ sở.

                                                                                                Văn Minh


 

dctttt70nndmmckkdjccc