0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 2 (Khóa 77)

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 2 (Khóa 77)

tqsqkkglqp771Sáng ngày 06/6/2016, Trường Quân sự Quân khu, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 (khóa 77) cho gần 80 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc bộ, ngành Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP - AN Quân khu tới dự và chỉ đạo.


tqsqkkglqp7711

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng phát biểu tại Lễ Khai giảng

 

Theo chương trình khóa học, trong thời gian gần một tháng, các đồng chí học viên được nghiên cứu 14 chuyên đề và 3 nội dung hoạt động bổ trợ. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cơ bản về đường lối, quân sự, quốc phòng của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; những vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ; công tác quân sự, quốc phòng địa phương...


Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu đội ngũ giảng viên, chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, có phương pháp truyền đạt phù hợp, kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn. Đối với các đồng chí học viên phải chấp hành nghiêm các quy định của khóa học, tập trung tư tưởng cao trong học tập, biết vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác./.

                                                                   Đoàn Trang