1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh Khóa 87

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh Khóa 87

QK3 online - Sáng 11-9, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) Khóa 87. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn – Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu; đại biểu Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu) và cơ quan chức năng Quân khu.tqsqkkkkaaaaccc1


tqsqkkkkaaaaccc1

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn - Phó Tư lênh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục

QP&AN Quân khu phát biểu chỉ đạo lớp học

 

Tham gia lớp học có 83 học viên là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu (đối tượng 2). Trong thời gian 19 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề, gồm: Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP-AN trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QP-AN; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QP-AN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bắn súng ngắn K54; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện...


Thông qua lớp học, giúp các học viên hệ thống những kiến thức về QP-AN, làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị, chức trách được giao.

 

tqsqkkkkaaaaccc11

Quang cảnh lớp học

Duy Hưng


 

dcccctkkknnnhhhvvff