0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 (khóa 80)

Trường Quân sự Quân khu: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 (khóa 80)

tqsqkkglqpannnn80QK3 online - Sáng ngày 12/9, Trường Quân sự Quân khu tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 80) cho 96 đồng chí là cán bộ chủ chốt các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc bộ ngành Trung ương trên địa bàn Quân khu.


tqsqkkglqpannnn80

Toàn cảnh Lễ khai giảng


Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng & an ninh Quân khu, đại biểu Cục DQTV/BTTM và cơ quan chức năng Quân khu tới dự Lễ khai giảng.


Theo chương trình khóa học, trong thời gian gần một tháng các học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Những vấn đề cơ bản về đường lối quân sự của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù định; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo; những vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ huyện; tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện; công tác quân sự quốc phòng địa phương; bắn súng ngắn K54 bài 1...


Khóa học, nhằm củng cố, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn Quân khu, từ đó đề cao trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Văn Toán