0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Trường Quân sự Quân khu: Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh

Trường Quân sự Quân khu: Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh

QK3 online - Trường Quân sự Quân khu vừa tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) đối tượng 2 cho 155 đồng chí là cán bộ trung, cao cấp thuộc các cơ quan, đơn vị Quân khu và Bộ CH Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.tqssskmmckgklajc


tqssskmmckgklajc

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

 

Trong thời gian 5 ngày (từ 14 đến 18-5), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đối ngoại gắn với QP-AN trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục QP-AN; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Khóa học nhằm bồi dưỡng cho các học viên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về QP-AN, giúp các học viên hệ thống những kiến thức về QP-AN đã được học và nghiên cứu, làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.


tqssskmmckgklajc1

Quang cảnh buổi khai mạc.

NGUYỄN QUÝ