1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Trường Quân sự Quân khu: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Trường Quân sự Quân khu: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

QK3 online - Sáng 19/12, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu tới dự và chỉ đạo.tqssssqkkkkktkcn2017


tqssssqkkkkktkcn2017

Thiếu tướng Nguyễn Quang trao thưởng cho các tập thể thuộc Trường Quân sự Quân khu

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 

Năm 2017, Trường Quân sự Quân khu đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nổi bật là: Tổ chức giáo dục, đào tạo cho gần 6 nghìn học viên, sinh viên thuộc 15 đối tượng, với 35 chuyên ngành, bảo đảm chất lượng; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia giảng dạy và phục vụ các lớp tập huấn của Quân khu, lớp tập huấn cán bộ Quân đội nhân dân Lào. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm và có tiến bộ vững chắc; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trận địa tư tưởng được tăng cường và giữ vững; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường biểu dương và ghi nhận những kết quả mà nhà trường đã đạt được, đồng thời yêu cầu, nhà trường cần quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới”. Chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích cực; xây dựng chương trình đào tạo sát, đúng, phù hợp với thực tiễn, gắn nhà trường với đơn vị; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Quân khu; làm tốt các công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sỹ mới.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Ban Giám hiệu nhà trường đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017; trao Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở cho 33 đồng chí.

Xuân Cương


 

dctttt70nndmmckkdjccc