1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Trường Quân sự tỉnh Thái Bình: 100% học viên đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự đạt khá, giỏi

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình: 100% học viên đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự đạt khá, giỏi

Sáng 09-6, Trường Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 5.bgldttttghnnnbgldttttghnnn

Khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

 

Sau 18 tháng, 68 học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị - hành chính và kiến thức ngành quân sự cơ sở. Trong đó, chú trọng 6 nội dung trọng tâm: Làm công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Phòng thủ dân sự và quản lý nhà nước hành chính cơ sở; Phương pháp Dân quân tự vệ làm công tác dân vận; Huấn luyện đội ngũ chiến thuật; Xây dựng xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; Trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ thôn, chiến đấu trong đô thị, bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu khi có bạo loạn.


Kết quả tốt nghiệp, 100% khá giỏi, trong đó có gần 14% giỏi; 22 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được khen thưởng.

           Văn Dũng


 

dctttt70nndmmckkdjccc