0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395): Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Quân ủy Trung ương

Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395): Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Quân ủy Trung ương

td43sk55thhhhhSáng ngày 26/4, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị giai đoạn mới (2011 - 2016). Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tới dự và chỉ đạo.


td43sk55thhhhh

Trung tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách và những sáng kiến phục vụ công tác giáo dục chính trị của Trung đoàn 43

 

Theo đánh giá, 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực. Cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp ở Trung đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, là lực lượng nòng cốt trong quán triệt, triển khai thực hiện; có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp giáo dục chính trị đạt hiệu quả, như: Tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 258 lượt cán bộ chính trị các cấp và tham gia các lớp tập huấn của trên tổ chức; tổ chức 5 hội thi ở đơn vị và tham gia 4 hội thi do Sư đoàn tổ chức, trong đó có 5 cán bộ được lựa chọn tham gia hội thi cấp Quân khu, 2 cán bộ tham gia hội thi cấp toàn quân đều đạt giải cao; đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng bộ đội, như: Táp nô cổ động thao trường đa năng, thẻ trang bị nhận thức thường xuyên cho bộ đội, hòm sách báo thao trường, giá để máy trình chiếu... Việc tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục bộ đội, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 43 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị ngày càng có chiều sâu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị và hành động của bộ đội.

                                                                                    Phạm Quyết